Onze Trainingen

Uw start van voorspellend denken, sturen en werken

Praktisch en op maat gemaakt

Onze trainingen omvatten het hele spectrum van de inlichtingencyclus. Uiteraard stemmen we de inhoud van de trainingen geheel op uw wensen af. Volledig op maat gemaakte incompany-trainingen, korte, lange, gecombineerde trainingen: alles is mogelijk.

Alle trainingen zijn praktijkgericht en interactief. U gaat met realistische praktijkvoorbeelden aan de slag die zijn afgestemd op de belevingswereld van uw organisatie of bedrijf. Na een training kunt u de aangeleerde methodieken direct toepassen in uw eigen inlichtingenpraktijk.

Geo-inlichtingen

Loop geen cruciale verbanden en inzichten mis. Leer alles over geografische inlichtingen en voeg deze onmisbare component toe aan het beantwoorden van uw inlichtingenvraag.

Inlichtingenmindset

Voorkom vooroordelen in uw inlichtingencyclus. Word u bewust van breinvalkuilen en ontdek de beste strategieën voor objectievere analyses en conclusies.

Inlichtingenanalyse

Til uw businessintelligence-praktijk naar een hoger niveau en leer te werken met onze bewezen succesvolle kwalitatieve en kwantitatieve analysemethodes.

Rapporteren en presenteren

Leer de kneepjes van het gestructureerd en helder verwoorden van conclusies en ontdek de tips & tricks voor het opstellen van gedegen inlichtingenrapportages en briefings.

Geo-inlichtingen

Alles wat op aarde gebeurt, heeft een geografische component. Door geo-informatie te koppelen aan andere data in uw inlichtingenanalyse, komt u tot – mogelijk cruciale – verbanden en inzichten die u zonder de geografische component zou hebben gemist.

In onze praktische trainingen over geo-inlichtingen leren we u alles wat u nodig heeft om zelfstandig adequate geografische data mee te nemen bij het beantwoorden van uw inlichtingenvraag.

We bieden trainingen in de volgende (combinaties van) onderwerpen. Op basis van uw wensen stellen we uw training geheel op maat voor u samen.

N

De basis van geografie en geografische producten

N

Het gebruik van Qgis, ArcGIS Pro of ERDAS voor inlichtingendoeleinden

N

Geografische vector- en rasteranalyses

N

Het gebruik van remote sensing voor inlichtingendoeleinden

N

Geostatistiek en geo-AI

N

Open Source Imagery Intelligence (OSIMINT)

Inlichtingenmindset

In de training Inlichtingenmindset nemen we u op interactieve wijze mee in de manier waarop het brein omgaat met informatieverwerking. U wordt zich ervan bewust hoe het brein het realistische, objectieve beeld tijdens een inlichtingencyclus via vooroordelen kan verstoren – een valkuil die u uiteraard wilt vermijden.

U leert te werken met verschillende copingstrategieën die het vormen van vooroordelen tijdens het proces tegengaan – een belangrijke basis voor objectievere analyses en conclusies.

De relatief korte training vormt een integraal onderdeel van de training Inlichtingenanalyse, maar kan ook separaat worden gevolgd.

Afhankelijk van uw wensen stellen we de training geheel op maat voor u samen. In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod.

N

Bewustwording van valkuilen

N

Copingstrategieën om objectief te denken en vooroordelen/valkuilen te omzeilen

N

Voorspellend denken en werken

Inlichtingen analyse

In uw inlichtingenanalyse staat één ding buiten kijf: u wilt uw inlichtingenvragen zo logisch, onbevooroordeeld en efficiënt mogelijk beantwoorden. Met onze uitgebreide kennis en ervaring in het inlichtingendomein zijn wij als geen ander in staat tot het doceren van de kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken die u hierbij helpen.

In deze praktijkgerichte training leert u hoe deze technieken u optimaal in staat stellen zo objectief mogelijk te werk te gaan in uw inlichtingenanalyse.

Afhankelijk van uw wensen stellen we de training geheel op maat voor u samen. In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod.

N

Kwalitatieve analysetechnieken

N

Kwantitatieve analysetechnieken

N

Combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken

Rapporteren en presenteren

Een gedegen inlichtingenanalyse heeft pas waarde als de conclusie en de argumentatie goed worden verwoord en overgedragen. In deze praktische training leert u de conclusies van de bevindingen in uw analyse helder over het voetlicht te brengen en gedegen rapportages en briefings op te stellen.

Afhankelijk van uw wensen stellen we de training geheel op maat voor u samen. In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod.

N

Gestructureerd beargumenteren van conclusies

N

Gebruikmaken van intuïtieve en creatieve rapportagevormen (dashboard, webapp, etc.)

N

Logisch en helder presenteren