Onze Trainingen

De start van voorspellend denken, sturen en werken

 

Geo-inlichtingen

Door geografische kenmerken te vergelijken kom je tot nieuwe inzichten. Blue Team Intelligence heeft een uitgebreide expertise op het gebied van geografische inlichtingenanalyse

Inlichtingen mindset

Wat is nu de esssentie van IGW en hoe kunt u een proces zo opzetten dat u ook daadwerkelijk proactief kunt handelen op basis van de beschikbare informatie?

Inlichtingen analyse

Blue Team Intelligence heeft kennis en ervaring op het gebied van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analysemethodes en heeft deze uitgebreid in praktijk gebracht tijdens inlichtingenoperaties.

Rapporteren en presenteren

Blue Team Intelligence biedt trainingen in het gestructureerd verwoorden van uw bevindingen en het opstellen van gedegen inlichtingenrapporten en briefings.

Geo-inlichtingen

Ieder gegeven heeft plaats op aarde, dat maakt de geografische component een sterke verbindende factor. Door geografische kenmerken te vergelijken kom je tot nieuwe inzichten. Blue Team Intelligence heeft een uitgebreide expertise op het gebied van geografische inlichtingenanalyse.

N

Basis geografie en geografische producten

N

Gebruiken van Qgis, ArcGIS Pro of ERDAS voor inlichtingendoeleinden

N

Geografische vector- en rasteranalyses

N

Remote sensing voor inlichtingendoeleinden

N

Geostatistiek en GeoAI

N

Open Source Imagery Intelligence (OSIMINT)

Inlichtingen mindset

Informatie Gestuurd Werken (IGW) is dé term die veel organisaties op het gebied van integrale veiligheid omarmen. Maar wat is nu de esssentie van IGW en hoe kunt u een proces zo opzetten dat u ook daadwerkelijk proactief kunt handelen op basis van de beschikbare informatie?

N

Genetwerkt inlichtingen bedrijven volgens een cyclisch model

N

Het ontwikkelen van een risico-inventarisatie voor verklarende of voorspellende inlichtingen

Inlichtingen analyse

Gestructureerde analyses ontdoen u van uw vooringenomen standpunten en helpen u op een logische, efficiënte wijze uw inlichtingenvragen te beantwoorden. Blue Team Intelligence heeft kennis en ervaring op het gebied van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analysemethodes en heeft deze uitgebreid in praktijk gebracht tijdens inlichtingenoperaties.

N

Kwalitatieve inlichtingenanalyse

N

Kwantitatieve inlichtingenanalyse

N

De krachtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken

Rapporteren en presenteren

Een gedegen inlichtingenanalyse heeft pas waarde als de conclusie en de argumentatie goed worden verwoord en overgedragen. Blue Team Intelligence biedt trainingen in het gestructureerd verwoorden van uw bevindingen en het opstellen van gedegen inlichtingenrapporten en briefings.

N

Inlichtingen rapporteren

N

Inlichtingen presenteren